ईँट्टा र ढुङ्गाले हानेर सँगै बस्ने साथिको हत्या गर्ने जङ्गे पक्राउ !

दियो पोस्ट