कविताः दासहरुको कुनै देश हुँदैन

दियो पोस्ट  

अलिकति माटो
र अलिकति आकाश नहुने मान्छे दास हो !

अलिकति चिन्तन
र अलिकति विद्रोह नहुने मान्छे दास हो !

जसको आफ्नो निजी घृणा हुँदैन
जसको आफ्नो निजी प्रेम हुँदैन
त्यो दास हो !

जो अँध्यारोसँग तर्सन्छ
र उज्यालो मागेर यात्रा गर्छ
त्यो दास हो !

जो भोकको लागि आफूलाई बेच्छ
त्यो दास हो !

जसले हाँस्न अनुमति माग्छ
जसले रुन अनुमति माग्छ
त्यो दास हो !

जो हरदम भइरहन्छ आफ्नै छायाँसँग भयभीत
त्यो दास हो !

जसले आफ्नो टाउकोमा बोक्दैन
आफ्नै विचार
र जो आफैसँग लड्दैन
त्यो दास हो !

जो इशारामा बाँच्छ
त्यो दास हो !

जो तयार छैन मान्छे हुन
त्यो दास हो !

जसले निर्माण गर्दैन प्रतिरोधको हतियार
र गर्दैन आफ्नै कायरतामाथि प्रहार
त्यो दास हो !

जो मौन छ
र जसले चुपचाप स्वीकार गर्छ प्रतिबन्धित जीवन
त्यो दास हो !

जसले आफ्नै सपनाको रक्षा गर्न सक्दैन
त्यो दास हो !

जसको स्वतन्त्र पीडा हुँदैन
त्यो दास हो !

दासहरुको कुनै भूगोल, संस्कृति र सभ्यता हुँदैन
किनकि
दासहरुको कुनै देश हुँदैन